Bachelor Sociale geografie en Planologie

Sociale geografie en Planologie studeren aan de UvA.Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Inzicht in de Wereld

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Door geografie en planologie te studeren leer je door een ruimtelijke bril naar de wereld te kijken. Je krijgt inzicht in de relaties tussen mensen en hun omgeving en verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en ruimte. Je kunt hierbij denken aan:

 • ruimtegebrek en mobiliteitsvraagstukken;
 • woon-, werk- en recreatiebehoeften;
 • klimaat- en milieuvraagstukken;
 • grootstedelijke problematiek.
FMG Sociale Geografie en Planologie - IJburg

Vrije kavels waarop eigentijdse grachtenpanden zijn gebouwd (Borneo eiland, Amsterdam) Bron: www.sxc.hu

De planoloog leert van het verleden en kijkt naar de toekomst

Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om aanpassing van de omgeving. Als planoloog doe je onderzoek naar hoe ruimtelijke veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Je draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen en beleid over actuele zaken als:

 • de beste inrichting van gebieden;
 • identiteit van wijken, voor wie zijn bepaalde wijken bedoeld?;
 • verbeteren van achterstandswijken;
 • het realiseren en in stand houden van natuurgebieden;
 • bereikbaarheid stadscentra;
 • nationale spreiding van infrastructuur, zoals vliegvelden

Planologen werken op uiteenlopende schaalniveaus; van de buurt tot het (inter)nationale niveau.

De geograaf kijkt naar de huidige situatie

Als geograaf kijk je naar de wisselwerking en spanningen tussen mens en omgeving. Sociaal geografen doen onderzoek naar - en dragen oplossingen aan voor intrigerende vraagstukken als:

 • ongelijkheid en uitsluiting;
 • diversiteit;
 • gevolgen van globalisering;
 • welvaartsverdeling;
 • gevolgen van klimaatverandering;
 • migratie.

Geografen bekijken deze vragen op verschillende schaalniveaus, variërend van het microniveau van een buurt tot het macro-niveau van regio’s en werelddelen. Geografen werken in zeer uiteenlopende gebieden in zowel Europa, en de Verenigde Staten maar ook in zogenaamde ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Is Sociale geografie en Planologie jouw studie?

Ja, als:

 • je geïnteresseerd bent in mensen en de wereld om je heen;
 • je wilt bijdragen aan een beter en rechtvaardiger ruimtegebruik;
 • ontwikkelingen in steden je boeit;
 • je een mondiale interesse hebt.

Tijdens de opleiding leer je een visie te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe maak je ruimtelijke analyses en leer je je plannen en beleid te evalueren en te formuleren. Een ruimtelijke bril integreert inzichten vanuit verschillende sociale wetenschappen. Het is dan ook van belang dat je een brede maatschappelijke interesse hebt. Verder komt het van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent en goede communicatieve vaardigheden bezit.

Wil je een extra uitdaging? Voor excellente studenten heeft de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie een Honours- en Talentprogramma met zowel disciplinaire als interdisciplinaire componenten.

Aardwetenschappen?

De studie Sociale geografie en Planologie concentreert zich op de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Het gaat om de vervlechting van sociale, economische, politieke en culturele verschijnselen die gebieden en steden een bepaald karakter geven.

Daarmee onderscheidt de studie zich van de opleiding Aardwetenschappen en het vak aardrijkskunde op de middelbare school.

Waarom aan de UvA in Amsterdam?

 • Sociale geografie en Planologie aan de UvA is een kleinschalige opleiding waar iedereen elkaar snel kent en de lijnen kort zijn.
 • Vanaf het tweede jaar maak je een keuze of jij je verder wilt ontwikkelen als geograaf of als planoloog.
 • De opleiding biedt een breed aantal profileringsmogelijkheden.
 • De opleiding in Amsterdam zet stevig in op de ontwikkeling van steden en op een internationaal perspectief.
 • De opleiding is stevig verankerd in de stad Amsterdam: hier beleef je wat je studeert!
 • Het grote aantal nationaliteiten in Amsterdam biedt een permanente uitdaging voor bestuderen van de samenleving.
 • Amsterdam kent vele wijken met elk een geheel eigen identiteit.
 • In Amsterdam vinden spraakmakende vernieuwingsprojecten plaats, zoals de ontwikkeling van IJburg, de Zuidas en de metro aanleg Noord/Zuidlijn.
 • Amsterdam is in Nederland  het centrum voor media, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.
 • Amsterdam biedt goede mogelijkheden voor stages en werk.
 • Kortom, in de enige metropool van Nederland beleef je wat je studeert.
Metro-aanleg 2

Metro aanleg Noord/Zuidlijn Foto: R. Veldhuis


Diploma
BSc Sociale geografie en Planologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56838

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen