Religiewetenschappen

Waar mensen zijn, is religie. In alle tijden, wereldwijd. Religie is een van de grootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennis over religie ontzettend belangrijk. Religieuze tradities drukken vaak hun stempel op hoe mensen met elkaar omgaan, hun kinderen opvoeden, een partner zoeken en omgaan met hun doden.Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Waarom Religiewetenschappen?

De studie Religiewetenschappen biedt je de mogelijkheid jezelf grondig te verdiepen in de belangrijkste religieuze tradities, maar ook in vragen rondom zingeving, identiteit en levensbeschouwing. Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur? Hoe verhoudt religie zich tot politiek en economie? Hoe komen gemeenschappelijke waarden als medeleven, rechtvaardigheid en tolerantie tot stand? Het bestuderen van religie stelt je in staat menselijk gedrag en vele maatschappelijke verschijnselen beter te begrijpen en te analyseren. Religiewetenschappen kenmerkt zich dan ook als een veelzijdige studie. Je bestudeert religie vanuit een verscheidenheid aan perspectieven: tekstueel, historisch, sociaalwetenschappelijk, vergelijkend en filosofisch.

Religiewetenschappen, iets voor jou?

  • Het lijkt je interessant om naar religies te kijken vanuit het perspectief van de nieuwsgierige buitenstaander, maar ook door de ogen van gelovigen.
  • Je bent zeer nieuwsgierig naar de invloed en beïnvloeding van religie op maatschappelijke ontwikkelingen en wilt de wereld om je heen beter begrijpen.
  • Je bent geïnteresseerd in de drijfveren van mensen, hun overtuigingen en gedragingen.
  • Je wilt later bijvoorbeeld gaan werken als religiedeskundige bij de overheid, musea, in de reiswereld, de zorgsector, het onderwijs of bij ideële organisaties (ngo's).

Waarom aan de Universiteit van Amsterdam?

  • Een uniek onderdeel van de studie Religiewetenschappen aan de UvA is westerse esoterie. Hierin bestudeer je alternatieve religieuze stromingen en verschijnselen, zoals magie, astrologie, alchemie, vrijmetselarij en New Age religie.
  • De bachelor Religiewetenschappen aan de UvA kenmerkt zich door een open, wetenschappelijke en interdisciplinaire benadering van godsdienst en levensbeschouwing.
  • Je studeert in het hart van Amsterdam: een smeltkroes van religies en levensovertuigingen waar al eeuwenlang protestanten, katholieken en joden naast en met elkaar leven; ze kwamen letterlijk ‘bij elkaar over de vloer’.
  • In Amsterdam zijn tal van organisaties op religieus gebied, zoals de Nieuwe Liefde, het Joods Historisch Museum, het Bijbels Museum, de boeddhistische Fo Guang Shan tempel en de Al Kabir moskee. 
  • Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van de masterprogramma's van Religiewetenschappen aan de UvA.

Deeltijdopleiding

Je kunt Religiewetenschappen ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De colleges en studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Religiewetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50902

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen