Nederlandse taal en cultuur

Op talloze plaatsen in de Nederlandse samenleving zijn mensen nodig die weten hoe taal en teksten doeltreffend kunnen worden ingezet. Deze bachelor leidt je op tot een professional in de Nederlandse taal: een grondige lezer, overtuigende spreker en een schrijver op wetenschappelijk niveau.Video wordt geladen..

Wat leer je? Taal, literatuur, argumentatie en veel meer

In deze studie maak je je een wetenschappelijke blik op de Nederlandse taal en cultuur eigen. Aan de ene kant leer je de Nederlandse taal analyseren en begrijpen. Je bekijkt van dichtbij hoe kinderen en anderstaligen de taal leren en hoe het Nederlands met de maatschappij mee verandert. Aan de andere kant bestudeer je de werking ervan in twee bijzondere contexten: in literaire teksten en in argumentatieve discussies. Je leest verhalen en gedichten van de Middeleeuwen tot nu, ontdekt welke plaats ze hebben in de cultuur en hoe ze de maatschappij hebben beïnvloed. Ook bestudeer je hoe mensen een betoog gebruiken, in professionele en in dagelijkse contexten, en je leert zelf op een wetenschappelijke manier argumenteren.

Voor een ander deel bestaat je programma uit een grote keuzeruimte. Daarin kun je je inhoudelijk profileren. Taal en cultuur spelen in alle domeinen van de Nederlandse samenleving een belangrijke rol en daarom zijn er veel terreinen waarop je de academische houding die je hebt verworven kunt inzetten. Dat kun je doen door meteen van de beroepspraktijk te proeven tijdens een stage. Je kunt ook vakken volgen bij andere opleidingen, aan andere universiteiten, of zelfs in het buitenland.

Uiteindelijk begrijp je de Nederlandse taal grondig en weet je hoe je ermee werkt in de meest uiteenlopende situaties: in een politieke speech of een toneeldialoog, in een gesprek met anderstaligen of een juridisch geschil, tijdens een les Nederlands of op de redactie van een literaire uitgeverij. 

Nederlandse taal en cultuur iets voor jou?

  • Ja, zeker als je later wilt gaan werken in een functie waarin je de Nederlandse taal overtuigend of creatief gebruikt, waarin je taalbeleid vormt, of waarin je anderen leert dit te doen, of waarin je er wetenschappelijk onderzoek naar doet.
  • In deze bachelor leer je de Nederlandse taal perfect beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Het is daarom handig als je over een goede schrijfvaardigheid beschikt en voor een groep durft spreken – of bereid bent hieraan te werken.
  • Ook is het in je voordeel als je taalvaardigheid (met name je leesvaardigheid) in het Engels goed is. Deze bacheloropleiding leert je immers aan te sluiten bij internationale wetenschappelijke discussies.

Wat kun je er mee?

De bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur is breed en daarom een goede voorbereiding op veel masters. Bovendien richt de opleiding je blik op de maatschappij en zijn er mogelijkheden voor stage en beroepsprofilering. Daarmee kun je alvast werken aan je toekomst. Die kan in het onderwijs liggen, maar ook in de cultuursector, bij de overheid of in het bedrijfsleven. 

Waarom Nederlandse taal en cultuur aan de UvA?

  • Aan de UvA krijg je les van docenten die de zelf meedraaien in de binnen- en buitenlandse taalwetenschap, literatuurwetenschap en taalbeheersing.

  • Toch kun je de docenten en de studiebegeleiders gemakkelijk benaderen: de sfeer is persoonlijk en problemen zijn altijd bespreekbaar. Er is bovendien een levendige studievereniging: Helios.

  • Studeren aan de UvA brengt je dicht bij het culturele en literaire leven in de stad Amsterdam. Hier zijn de belangrijkste Nederlandse literaire uitgeverijen en grote kranten- en mediaredacties gevestigd; net als veel toonaangevende toneel- en cultuurpodia. Een goede stageplaats is hier gemakkelijk te vinden.

  • Je studeert in een gevarieerde wereldstad en leert zo vanzelf meer dan wat je opleiding aanbiedt.

Studeren in deeltijd

De bachelor Nederlandse taal en cultuur wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval 4,5 jaar. Een deeltijdstudent volgt de colleges samen met voltijdstudenten, maar haalt maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Voltijdstudenten halen 60 EC per jaar. Er zijn geen colleges in de avonduren. De toelatingseisen voor de deeltijdstudie zijn dezelfde als die voor de voltijdstudie.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Nederlandse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56804

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen