Geschiedenis

Als je veel van geschiedenis weet, kijk je anders naar de wereld om je heen. Wie hebben al die mooie grachtenpanden gebouwd? Waarom is Nederland een democratie, maar ook een koninkrijk? Waarom zijn de verhoudingen tussen het Westen en de islamitische wereld zo gespannen? In de bachelor Geschiedenis onderzoek je de achtergrond van dit soort vragen.Een scherpere blik op de wereld

Geschiedenis neemt een belangrijke plaats in in de verhalen over wie we zijn. In de bachelor Geschiedenis probeer je te weten te komen hoe het vroeger was. Om dit te bereiken leer je zelfstandig onderzoek te doen, kritisch te lezen en problemen te analyseren. Vervolgens is het zaak je bevindingen zo goed mogelijk te presenteren. Daarom wordt er tijdens de studie veel aandacht besteed aan schrijven en presenteren.

Uiteindelijk gaat het er daarbij steeds om je eigen visie te ontwikkelen. Twee historici die over hetzelfde onderwerp dezelfde bronnen en literatuur bestuderen, schrijven er allebei een ander verhaal over. Discussie is dan ook onlosmakelijk met geschiedenis verbonden.

De bachelor Geschiedenis combineert overzichts- en verdiepingscolleges. Zo verkrijg je specialistische kennis over een aantal onderwerpen en een bepaalde periode én brede overzichtskennis van andere tijdvakken. Het historisch perspectief van waaruit je de wereld leert bezien, maakt je blik ruimer én scherper. Door het verleden te bestuderen ga je de wereld ook met andere ogen zien.

Is Geschiedenis iets voor jou?

  • Je hebt een brede belangstelling voor het verleden en je wilt je kennis over politiek, maatschappij, cultuur of economie verdiepen.
  • Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting hadden jouw interesse op de middelbare school.
  • Je zoekt een opleiding waarin jij je kennis op het gebied van geschiedenis gaat toepassen in academisch onderzoek.
  • Je wilt later werken als bijvoorbeeld journalist, leraar, beleidsmedewerker of politicus.

Waarom Geschiedenis aan de UvA?

  • De bachelor Geschiedenis aan de UvA is breed opgezet, met veel aandacht voor de maatschappelijke en politieke context van geschiedenis. Er wordt groot belang gehecht aan de wetenschappelijke analyse van en de omgang met bronnen.
  • Zelfstandig onderzoek doen is van groot belang. In het programma nemen intensieve en in moeilijkheidsgraad oplopende onderzoekswerkgroepen daarom een belangrijke plaats in.
  • Veel belangrijke archieven en onderzoeksinstituten zijn in Amsterdam gevestigd, zoals het internationaal vermaarde Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
  • Bij Geschiedenis aan de UvA krijg je regelmatig 'Geschiedenis op locatie': collegestof over bijvoorbeeld de kerk in de 16de eeuw wordt dan behandeld in een Amsterdamse kerk uit die tijd.
  • Na je bachelor Geschiedenis kun je kiezen uit vijf Nederlandstalige en twee Engelstalige masterprogramma's van de opleiding Geschiedenis aan de UvA. 

Studeren in deeltijd

De UvA-bachelor Geschiedenis kan ook in deeltijd gevolgd worden. Er is geen apart deeltijdprogramma. Deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten.

Deeltijdstudenten halen 30 tot 36 studiepunten per jaar. Hun studieduur is maximaal 6 jaar. Voltijdstudenten halen 60 studiepunten per jaar. Een bacheloropleiding in voltijd duurt 3 jaar.

Denk je erover de bachelor Geschiedenis in deeltijd te gaan doen, maak dan tijdig een afspraak met de studieadviseur zodat je een goede planning kunt maken (zie: Contact opleiding).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen