Filosofie

Zijn je zintuigen wel betrouwbaar? Wat is het 'zijn'? Wat is 'rechtvaardigheid'? En wanneer mag je het woordje ‘dus’ gebruiken? Een filosoof schept er plezier in op zoek te gaan naar verborgen veronderstellingen en zet overal vraagtekens bij.Je kunt over alles filosoferen

Als je filosofie (ook wel wijsbegeerte) studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Filosofen houden zich bezig met het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkelen van ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen. Soms merken we pas dat we bepaalde ideeën hadden als ons standpunt is veranderd. Of als iemand ons erop wijst dat we van veronderstellingen uitgaan die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Een filosoof is iemand die er plezier in heeft systematisch op zoek te gaan naar dit soort verborgen veronderstellingen.

Daarbij zijn niet alleen ontwikkelingen in de wetenschap van belang, maar ook morele problemen die bijvoorbeeld behandeld worden in de rechtszaal of in het parlement. Ook in de literatuur, de beeldende kunst en in films komen ze aan de orde. Een filosoof wil bijvoorbeeld weten welke beperkingen de verschillende media opleggen en welke mogelijkheden ze scheppen.

Is Filosofie jouw studie?

  • Ja, zeker als je goed zelfstandig kunt werken, en initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.
  • Tijdens je studie moet je veel lezen. Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk. Het grootste deel van de vakliteratuur is in het Engels.
  • Kennis van de Duitse taal werkt ook in je voordeel. Veel teksten zijn in het Duits. De Duitse teksten die in het eerste blok aan de orde komen, zijn eventueel ook in Engelse vertaling beschikbaar.

Waarom Filosofie aan de UvA?

  • De Universiteit van Amsterdam heeft een lange traditie in het opleiden van filosofen. Jaarlijks starten zo’n 120 studenten met de bachelor Filosofie. De opleiding is daarmee een van de grootste van Nederland.
  • Docenten staan open voor studenten met eigen ideeën en er is dan ook veel ruimte om die ideeën binnen de opleiding vorm te geven. Als je weet wat je wilt, zijn er tal van mogelijkheden.
  • De afdeling Filosofie is trots op haar Spinoza-leerstoel. Ieder jaar bezet een filosoof van groot internationaal aanzien deze wisselleerstoel en verzorgt een semester lang onderwijs. Voor UvA-studenten is dit een uitgelezen kans om colleges te krijgen van professoren van buitenlandse topuniversiteiten zoals Harvard University en de University of California in Berkeley.

Studeren in deeltijd

De UvA-bachelor Filosofie kan ook in deeltijd gevolgd worden. Er is geen apart deeltijdprogramma: deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten.

Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. Hun studieduur is maximaal 6 jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken. Voltijdstudenten halen 60 studiepunten per jaar. Een voltijdbacheloropleiding duurt 3 jaar.

Denk je erover de bachelor Filosofie in deeltijd te gaan doen, maak dan tijdig een afspraak met de studieadviseur zodat je een goede planning kunt maken.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Filosofie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56081

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen