Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

In de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau. Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen.Culturen begrijpen en verklaren

Waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen, zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie sturen mensen.

In de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen deze wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau. Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen in Hong Kong zich verzetten tegen de opkomst van hoogbouw, waarom jongeren in het Midden-Oosten andere computergames spelen dan in de Verenigde Staten of welke rol religie speelt bij Poolse migranten in Nederland. Dit soort onderzoeken leveren nieuwe, spannende en inspirerende kennis op en zetten je aan het denken: is dat wat jij of een ander normaal vindt wel zo normaal?

Antropologie iets voor jou?

Is Antropologie iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (ongeacht het profiel), nieuwsgierig bent en het interessant vindt om de wereld vanuit verschillende perspectieven te benaderen. En als het volgende van toepassing is op jou:

  • Je vindt het leuk om je te verdiepen in andere culturen en samenlevingen.
  • Je bent bereid je eigen denkbeelden en (voor)oordelen onder de loep te nemen.
  • Je hebt interesse in de vraag waarom mensen op bepaalde manieren handelen, óók als ze iets doen of willen wat je op het eerste gezicht vreemd – of zelfs verwerpelijk – vindt.
  • Je houdt van lezen, analytisch denken en van schrijven.
  • Je voelt je aangetrokken tot werk waarbij je bruggen slaat tussen culturen. Hierbij kun je denken aan beroepen als journalist, beleidsadviseur bij de overheid, onderzoeker, projectleider, landenspecialist of documentairemaker.
  • En wil je een extra uitdaging? Voor excellente studenten heeft de bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie een Honours- en Talentprogramma met zowel disciplinaire als interdisciplinaire componenten.

Maak kennis met Antropologie - volg de webklas

De splinternieuwe webklas is een leuke en leerzame manier om met de studie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie kennis te maken. Door filmfragmenten van een docent te bekijken, korte artikelen te lezen en vragen te beantwoorden krijg je een goed beeld van de inhoud van de studie, waardoor je makkelijker kunt beslissen of je daadwerkelijk Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie wilt gaan studeren. 

Webklas bachelor Antropologie

Oriënteer je goed

Bedenk goed of deze studie voor jou de juiste is en doe vooronderzoek. Lees de website en bezoek een voorlichtingsdag. Daar kun je in gesprek gaan met studenten Antropologie en alvast wat boeken uit het eerste jaar inzien. Ook kun je vragen stellen aan de studieadviseur. Kom ook een college volgen met een van onze studenten, geef je op voor meelopen via deze website.

Houd in elk geval rekening met het volgende:

  • De bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is veelal theoretisch – je zult veel lezen, zelfstandig studeren, discussiëren en schrijven.
  • Lijkt een theoretische studie je leuk? Om te weten wat dit precies betekent kun je de digitale studiegids van de UvA bekijken en cursusbeschrijvingen lezen.
  • Reiservaringen kunnen een inspiratiebron zijn om Antropologie te gaan studeren, maar vormen geen onderdeel van de academische opleiding.

Diploma
BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50035

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen