Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit

Met vragen over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. Uw vragen en vermoedens van schending over wetenschappelijke integriteit worden vertrouwelijk behandeld.

Deze mogen voor de klager niet nadelig zijn, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het voorgaande geldt ook voor getuigen, deskundigen, vertrouwenspersonen of de commissieleden.

Per campus een vertrouwenspersoon

Er is per UvA-campus (ACTA, AMC, Binnenstadcampus, Roeterseilandcampus en Science Park) één vertrouwenspersoon Wetenschappelijke integriteit. Dit zijn:

  • Binnenstadcampus: prof. dr. Frans Grijzenhout
  • Roeterseilandcampus: prof. dr. em. A.M.B. de Groot
  • AMC: prof. dr. E.T. van Bavel (tijdelijke vervanging voor prof. dr. Hanneke de Haes)
  • ACTA: prof. dr. C. van Loveren
  • Science Park: prof. dr. J.A.E.F. van Dongen

Daarmee zijn de verschillende aan de UvA vertegenwoordigde onderzoeksdomeinen (alfa, bèta, gamma, medisch) goed vertegenwoordigd. De vertrouwenspersonen hebben expertise op een van deze domeinen, maar werken instellingsbreed; medewerkers, studenten of andere belanghebbenden kunnen, mochten zij dat willen, een andere vertrouwenspersoon consulteren dan de voor het vakgebied/de campus aangewezen vertrouwenspersoon.

Taken

De vertrouwenspersonen hebben 3 taken:

  • aanspreekpunt zijn voor vragen over wetenschappelijke integriteit van medewerkers en studenten;
  • indien de vertrouwenspersoon daartoe mogelijkheden ziet, bemiddelen of anderszins in der minne oplossen; en
  • de (potentiële) klager informeren over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI). 

De taken staan beschreven in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) van de Universiteit van Amsterdam.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

dhr. prof. dr. E.T. (Ed) van Bavel

email: e.vanbavel@amc.uva.nl

020-566 5203

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

1 november 2018