Bijvakken

Een bijvak (zo heet het in Studielink) of keuzevak (zo heet het bij de UvA) is een vak dat niet standaard is opgenomen in het studieprogramma. Met toestemming van de examencommissie kun je het vak inzetten in de keuzeruimte of extracurriculaire ruimte van je opleiding. Of je kunt het vak puur uit interesse volgen. Als je niet als student staat ingeschreven bij de UvA en je hier wel een vak wilt volgen, dan moet je je eerst als bijvakstudent inschrijven via Studielink. Als UvA-student meld je je direct aan voor de vakken.

Bijvakken vinden

Kijk in de Studiegids bij de vakken. Zolang je voldoet aan de ingangseisen, zijn veel vakken als keuze-/bijvak te volgen. Als een vak niet als keuze-/bijvak kan worden gevolgd, dan staat dat doorgaans in de vakbeschrijving (‘Vak alleen open voor…’). Het is niet mogelijk bijvakken te volgen bij de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde.
Let op: tijdens je bachelor kun je alleen bijvakken volgen die binnen de bachelors worden aangeboden en tijdens je master alleen de vakken binnen de masters.

Niet-UvA-student: stappenplan aanmelden bijvak

Opmerking vooraf: begin op tijd met de aanmeldingsprocedure.

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding? Lees dan de informatie op deze pagina (in Engels).

  • Log in bij Studielink en kies de opleiding waarbij je een bijvak wilt volgen – kies de opleiding met tussen haakjes ‘bijvak’. Je vindt de naam van de opleiding waar het bijvak bij hoort in de Studiegids van de UvA.
  • Ook als je al eerder bij de UvA stond ingeschreven als bijvakstudent, moet je je voor de aanvang van een nieuw studiejaar opnieuw inschrijven via Studielink.
  • Als je een bachelorvak wilt volgen, geef dan in Studielink aan dat je start in het eerste jaar van de opleiding, anders kan je inschrijving in Studielink niet worden voltooid.
  • Een of twee werkdagen nadat je je inschrijvingsverzoek via Studielink hebt gedaan, ontvang je per e-mail je UvA-studentnummer. Vermeld dit nummer op alle documenten die je naar de UvA stuurt.

Stap 2. Stuur relevante documenten naar de UvA

Bewijs Betaald Collegegeld

Je hoeft als bijvakstudent geen collegegeld te betalen als je bij je eigen instelling het wettelijk collegegeld betaalt en je dat ook bij de UvA moet betalen. Stuur dan naar de UvA een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Op het bewijs moet duidelijk vermeld staan dat het is afgegeven voor inschrijving bij de UvA. Het originele bewijs (een kopie is niet geldig) stuur je per post naar de Centrale Studentenadministratie van de UvA (CSA) of lever je in bij de Student Service Desk. De adresgegevens staan onderaan stap 2.

Wanneer je het instellingstarief betaalt aan je eigen instelling, gelden er andere regels en zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan het volgen van een bijvak. Download en raadpleeg hiervoor het Inschrijvingsbesluit Universiteit van Amsterdam 2017-2018 (pdf).

Identiteitsbewijs en diploma

Naast het Bewijs Betaald Collegegeld, heeft de Centrale Studentenadministratie ook nodig:

  • een kopie van je identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

  • een gewaarmerkte kopie van de vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent; dit is een kopie van het originele diploma met daarop een stempel ‘kopie conform origineel’

Deze twee documenten hoef je niet toe te sturen als je in Studielink een centraal geverifieerde identiteit en vooropleiding hebt staan.

Bijvak bij master: toelatingsverklaring master

Als je je inschrijft voor een bijvak bij een masterprogramma, heeft de CSA meestal ook een ‘Toelatingsverklaring master’ nodig om je inschrijving af te ronden. De betreffende Graduate School geeft deze toelatingsverklaring vanzelf af (op voorwaarde dat je een afgeronde vooropleiding hebt en als masterstudent bij een Nederlandse universiteit staat ingeschreven).

Bewijs van inschrijving

Zodra je aan alle eisen hebt voldaan, stuurt de Centrale Studentenadministratie je per mail een bewijs van inschrijving.

Postadres en inleverbalie

Let op: Vermeld op alle documenten je UvA-studentnummer en je volledige naam.

Postadres Studentenadministratie
Universiteit van Amsterdam
Centrale Studentenadministratie
Postbus 2760
1000 CT Amsterdam

Inleverbalie:
Student Service Desk
Roeterseiland gebouw E

Stap 3. Meld je aan voor het bijvak

Gebruik de onderstaande informatie van faculteiten om je aan te melden voor het vak van je keuze. De periodes waarin je je kunt aanmelden zijn doorgaans in juni en in december.

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

Om je als niet-UvA-student voor een bijvak aan te melden bij de FNWI, neem je contact op met de Servicedesk van Science Park: servicedesk-esc-science@uva.nl.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Om je als niet-UvA-student voor een bijvak aan te melden bij de FdR, gebruik je dit formulier.

Houd rekening met deze voorwaarden:
- Om op basis van een hbo-propedeuse te worden toegelaten tot universitair rechtenonderwijs, moet je beschikken over een vwo-certificaat Nederlands.
- Mastervakken bij Rechtsgeleerdheid kun je alleen als bijvak volgen met een universitair juridisch bachelorsdiploma of als je aan de UvA een juridisch schakelprogramma hebt afgerond.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

Als je je voor een bijvak wilt aanmelden bij de FEB, ga dan naar de studentensite van de FEB voor meer informatie.

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Als je je voor een bijvak wilt aanmelden bij de FGw, volg dan de procedure voor vakaanmelding op de studentensite van de FGw.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

  • Als je een bijvak wilt volgen bij Psychologie, ga naar bijvakken volgen bij psychologie in de studentensite.  
  • Wil je je aanmelden voor een bijvak van de andere FMG opleidingen, ga dan naar de studentensite van die opleiding.

Een minor doen?

Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van doorgaans 30 EC. Hiermee kun je je tijdens je bachelor verdiepen in een tweede vakgebied of een interdisciplinair thema. Ga voor het minoraanbod en het ‘stappenplan aanmelden minor’ naar de pagina Minors.

Nog vragen?

Kom je er niet uit of wil je nog iets vragen, ga dan naar de Digitale Student Service Desk.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

26 juni 2018