Master Psychologie: Klinische Psychologie (track)Vakgebied

Het vakge­bied klinische psychologie bestrijkt afwij­kend of als problematisch ervaren gedrag bij patiënten in alle leeftijdscategorieën. Wat onder afwijkend gedrag valt wordt breed opge­vat. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gedragsstoor­nissen (bijvoorbeeld verslaving)
  • cognitieve en emotionele stoornissen (bijvoorbeeld psychosen, angsten en fobieën)
  • problemen in de ouder-kind- of partner-relatie

In het masterprogramma Klinische Psychologie volg je o.a. vakken op het gebied van diagnostiek en interventie. Daarnaast volg je een praktijkstage en doe je een afstudeeronderzoek.

Diploma

Klinische Psychologie is een mastertrack binnen de geaccrediteerde masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie. Na succesvolle afronding van het programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Gezondheidszorgpsychologie en de titel Master of Science (MSc).

Aantekeningen

Via de mastertrack is het mogelijk de BAPD aantekening en de ‘verklaring vooropleiding’ te behalen, nodig voor de postmaster opleiding GZ-psycholoog.


Diploma
MSc Gezondheidszorgpsychologie
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60216

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen