Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

De master Stadsgeschiedenis is een uniek, interdisciplinair masterprogramma over steden en stadsbewoners in Europa en ver daarbuiten, van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag de dag.De stad: hotspot van geschiedenis

Steden zijn de plaats waar de geschiedenis zich samenbalt. Dat maakt ze tot fascinerende fenomenen en een prachtige ingang op de geschiedenis van menselijke samenlevingen. In de master Stadsgeschiedenis bestudeer je steden en stadsbewoners in een breed geografisch perspectief en van oudheid tot heden. Samenwerking met andere disciplines en erfgoedinstellingen versterken het interdisciplinaire karakter. Stadsgeschiedenis biedt je de kennis en vaardigheden om steden en stadsbewoners in verleden en heden te begrijpen. Het programma biedt tevens de mogelijkheid de analyse van stadshistorische bronnen te combineren met moderne digitale technieken, zoals bijvoorbeeld Geografische Informatie Systemen (GIS).

Waarom Stadsgeschiedenis aan de UvA?

  • Stadsgeschiedenis is het enige stadshistorische masterprogramma in Nederland.
  • In deze master verwerf je diepgaande kennis van de geschiedenis en het functioneren van stedelijke samenlevingen binnen en buiten Europa.
  • Bij Stadsgeschiedenis ontdek je de gelaagdheid van steden (en stadsgeschiedenis). Steden kunnen immers op verschillende niveaus bestudeerd worden: als gebouwde omgeving; als samenleving van mensen en hun activiteiten; en als product van de verbeelding. Elke laag kan ‘gelezen’ worden aan de hand van tekstuele bronnen, beeldmateriaal en de stedelijke ruimte zelf.
  • Bij Stadsgeschiedenis krijg je een intensieve training van de analytische en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor een beroepscarrière op academisch niveau. Colleges op locatie en een (facultatieve) stage bij erfgoedinstellingen verbreden je horizon en brengen je in contact met de sectoren waarin veel van onze studenten een baan vinden.
  • Kies je voor Stadsgeschiedenis aan de UvA dan krijg je de mogelijkheid actief deel te nemen aan de activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History, waar onderzoekers uit binnen- en buitenland regelmatig lezingen geven.

Diploma

Stadsgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).


Diploma
MA Geschiedenis
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen