Lerarenopleiding Russisch

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track RussischRussisch is een bijzonder schoolvak. Sommige scholen hebben het als eindexamenvak ingevoerd, op andere scholen worden er projecten opgezet.

Leerlingen vinden het over het algemeen heel stoer om het Russische alfabet onder de knie te krijgen, om wat Russisch te spreken en te verstaan en om over de Russen te leren. Ze weten doorgaans zo weinig van hoe het er in Rusland echt aan toegaat. Als leraar is het een enorme uitdaging enthousiasme te kweken voor de Russische wereld.


Diploma
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Russisch
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
68534

Gepubliceerd door  ILO