Lerarenopleiding Nederlands

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track NederlandsEen student aan het woord: ‘Ik heb altijd al iets nuttigs willen doen met mijn studie Nederlands en daarom heb ik voor de lerarenopleiding aan de UvA gekozen.'

'Tot mijn verrassing was de opleiding ook nog eens heel interessant en inspirerend en ik vond het geweldig dat ik meteen met een stage kon beginnen. Natuurlijk was dat ook wel een beetje eng, maar alles wat ik tegenkwam in mijn lespraktijk, werd in de opleiding gerelateerd aan recente wetenschappelijke inzichten en discussies. Soms ging het over heel specifieke, vakdidactische aspecten, zoals de vraag hoe je op een zinvolle manier jongeren kunt leren discussiëren, maar ook heb ik heel veel geleerd over het puberbrein, orde houden, werkvormen, feedback geven, leerstijlen, etcetera.'

'Lesgeven is niet alleen nuttig, maar ook ontzettend leuk en dankzij de begeleiding bij het ILO heb ik het gevoel dat ik me heb kunnen ontwikkelen tot een echt professionele docent.'


Diploma
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Nederlands
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68534

Gepubliceerd door  ILO