Lerarenopleiding Italiaans

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track ItaliaansWaar kan je als leerling van 12 tot 80 jaar nou Italiaans leren? Is er eigenlijk een examen voor Italiaans? En is er een leerboek voor het voortgezet onderwijs?

Dit zijn vragen die je waarschijnlijk bezighouden als je overweegt de lerarenopleiding voor het vak Italiaans te doen.

In Nederland is er maar één school waar Italiaans een volwaardig vak is met schoolboeken, examen en al. Veel vaker is het een verrijkingscursus. De kennis van het Italiaans die je daarbij vergaart is bijvoorbeeld nog niet voldoende om Italiaanse literatuur te kunnen lezen.

Het werkveld van een docent Italiaans beperkt zich trouwens niet tot het voortgezet onderwijs, maar omvat ook het volwassenenonderwijs. In het vakdidactiekprogramma Italiaans wordt daarom extra aandacht besteed aan:

  • het ontwikkelen van materiaal voor een verrijkingscursus in het VO
  • de volwassen leerling
  • heterogeniteit van de groep volwassen leerlingen (heterogeniteit in leeftijd, in opleidingsniveau, motivatie)

Diploma
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Italiaans
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
68534

Gepubliceerd door  ILO