Lerarenopleiding Filosofie

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie



Een filosofiedocent neemt een belangrijke plaats in binnen de school. De docent speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de intellectuele vaardigheden van de leerlingen. Hij of zij leert de leerlingen debatteren, essays schrijven, complexe teksten lezen en socratische gesprekken voeren. Dit alles rondom de grote vragen binnen de filosofie, zoals bijvoorbeeld: ‘Wanneer ben ik een goed mens?', ‘Nemen we eigenlijk hetzelfde waar?' of ‘Wanneer noemen we iets ‘wetenschappelijk bewezen'?


Diploma
MA Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
68535

Gepubliceerd door  ILO