Lerarenopleiding Duits

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track DuitsTaal is een communicatiemiddel en moet als zodanig onderwezen worden. Dit uitgangspunt vindt zijn weerslag in de eindexamenvoorschriften voor het Voortgezet Onderwijs.

Het vakdidactiekprogramma Duits is hierop geënt. Het sluit aan bij inzichten uit de taalverwervingstheorie, de toegepaste taalkunde en de leerpsychologie met betrekking tot de vraag hoe een vreemde taal geleerd wordt. Je maakt kennis met bestaand lesmateriaal (leergangen) voor het vak Duits, je leert dit materiaal kritisch te analyseren en beoordelen, en waar nodig aan te vullen met en/of te vervangen door - al dan niet zelf ontworpen - opdrachten.


Diploma
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68534

Gepubliceerd door  ILO