Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track BedrijfseconomieHet schoolvak Bedrijfseconomie is een heel praktisch schoolvak dat uitsluitend in de bovenbouw van havo en vwo wordt onderwezen. Het vak gaat vooral in op de vraag hoe organisaties (bedrijven) georganiseerd zijn en producten voortbrengen. Steutelonderdelen van het vak zijn financiering, marketing en kosten- en winstberekeningen. Wanneer je eerste graad docent management en organisatie wil worden, dien je master te zijn in bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Voel je er wat voor adolescenten duidelijk te maken hoe een balans in elkaar zit of hoe een goed marketingplan geschreven moeten worden, dan is Bedrijfseconomie jouw vak.


Diploma
MSc Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68535

Gepubliceerd door  ILO