Gezondheidsrecht (Publiekrecht)

Gezondheidsrecht is een track van de master Publiekrecht. Een veelzijdige masteropleiding die je opleidt tot een breed georiënteerde gezondheidsjurist.Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond het klachtrecht van de patiënt? Zijn er juridische regels die houvast bieden bij een conflict tussen het bestuur van een ziekenhuis en een maatschap? Waar moet je rekening mee houden bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen? En wat zijn de juridische consequenties van de huidige marktwerking in de zorg?

De mastertrack Gezondheidsrecht kent een brede benadering van het vakgebied, onder meer gebaseerd op de actuele onderwerpen in het werkveld. Je verdiept je in de rechtsposities van patiënten en beroepsbeoefenaren. Ook bestudeer je de inrichting van het zorgstelsel in Nederland en de verhouding tussen recht en ethiek. In dat kader komen elementen uit het publiekrecht, privaatrecht en strafrecht samen.

De inhoud van de opleiding Gezondheidsrecht

Tijdens onze masteropleiding verkrijg je inzicht in de juridische verhoudingen tussen partijen binnen de gezondheidszorg: de patiënt, de zorgverzekeraar, de beroepsbeoefenaar, de medisch onderzoeker en de zorginstelling.

De belangrijkste kenmerken van de opleiding aan de UvA zijn: 

  • kleinschalig: veel aandacht voor de individuele student.
  • veel focus op actuele onderwerpen. Deze vormen een geïntegreerd deel van het studieprogramma.
  • je ontwikkelt academische onderzoeksvaardigheden.
  • je raakt goed thuis in de relatie tussen juridische en ethische aspecten.
  • onderwijs van vakdocenten met veel praktijkervaring.

De praktijk rondom gezondheidsrecht is constant in beweging. Dit betekent dat de inhoud van de vakken regelmatig wordt geactualiseerd.

De docenten zijn werkzaam in de praktijk en verlevendigen de stof met al hun verhalen.

– Masterstudent Charlotte van der Pijl

Voor wie is de opleiding Gezondheidsrecht bedoeld?

Ben je geïnteresseerd in de juridische aspecten van de gezondheidszorg en de impact van juridische regels op de positie van mensen in kwetsbare posities en wil je iets betekenen voor mensen in de maatschappij? Wil je meer weten over medisch tuchtrecht, aansprakelijkheid en bijzondere medisch-juridische situaties zoals euthanasie en hou je van indringende casuïstiek? Dan is deze studie zeker iets voor jou.

Carrièremogelijkheden

Het belang van Gezondheidsrecht en het aantal functies binnen het vakgebied zijn groeiende. Let alleen al op het stijgende ledenaantal van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de grote belangstelling voor publicaties zoals het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Je kunt denken aan functies als jurist in een ziekenhuis of bij een koepel- of brancheorganisatie, secretaris van een klachtencommissie, lid van een tuchtcollege of rechtshulpverlener voor patiënten of zorgaanbieders.

Master studenten

Onze alumni komen op allerlei plekken terecht: binnen de sector, bij de overheid, bij non-profitorganisaties en uiteraard ook in de togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht).

Kerngegevens


Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60220

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid