Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)

Wil je een grondige verdieping van jouw privaatrechtelijke kennis? Veel vrijheid om je eigen vakkenpakket samen te stellen? Dan is deze track binnen de master Privaatrecht echt iets voor jou.Iedere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen. Of je nu als advocaat werkt aan internationale financieringstransacties, als rechter te maken krijgt met faillissementen, als bedrijfsjurist advies geeft over de vraag of op een elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is: steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken.

In de track Privaatrechtelijke rechtspraktijk word je opgeleid om dergelijke vragen te beantwoorden. Het studieprogramma biedt een grondige verdieping van de privaatrechtelijke kernvakken en de mogelijkheid uit een breed scala aan keuzevakken een persoonlijk profiel samen te stellen.

De opbouw van de track Privaatrechtelijke rechtspraktijk

Het studieprogramma biedt een aantal verplichte vakken, maar er is daarnaast veel keuzeruimte om een passend profiel samen te stellen. Je kunt verder 6 EC besteden in de ‘vrijekeuzeruimte’, waarin je bijvoorbeeld stage kunt lopen of een vak kunt kiezen uit een andere juridische master.

De voertaal is Nederlands, maar van de circa 25 keuzevakken wordt een groot deel in het Engels gegeven.

De belangrijkste kenmerken van deze mastertrack zijn:

  • inhoudelijke verdieping van privaatrechtelijke kernvakken
  • veel docenten zijn wetenschappers met ervaring in de praktijk, onder meer in de rechterlijke macht en de advocatuur
  • academische en beroepsgerichte bestudering van het privaatrecht
  • veel flexibiliteit om je eigen programma samen te stellen
  • studeren in Amsterdam: het economisch centrum van Nederland.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Wil jij jezelf academisch vormen op basis van diepgaande kennis van het privaatrecht en met een goed oog voor de beroepspraktijk? Heb je behoefte aan veel keuzeruimte? En wil je de mogelijkheid hebben Engelstalig onderwijs te volgen? Dan past deze populaire juridische master uitstekend bij jou.

Civiel effect

Heb je een Nederlands universitair, juridisch bachelordiploma? Dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Privaatrecht in principe aan de civieleffectvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

Amsterdam Law Firm: studenten overleggen in rechtbank

Je wordt onder meer opgeleid voor de togaberoepen, de advocatuur en de rechterlijke macht, voor het bedrijfsleven of voor de sociaal-juridische dienstverlening.

Kerngegevens


Diploma
LLM Privaatrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60219

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid